BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH

Bản đồ Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk mới nhất do DanhKhoiReal.VN cập nhất năm 2021. Hiện nay Tỉnh lỵ của Đắk Lắk là thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông Sêrêpôk và một phần của sông Ba, nằm trong khoảng tọa độ địa lý từ 107°28’57″Đ- 108°59’37″Đ và từ 12°9’45″B – 13°25’06″B.

Năm 2021 tỉnh Đắk Lắk  đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc về Kinh tế & cả du lịch, chính vì thế mà nhu cầu tìm hiểu về các thông tin về Bản đồ Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk là nhu cầu cần thiết, đồng thời là thông tin cung cấp bản đồ vị trí đường đi cho các du khách khi đến tham quan Tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật 1 số thông tin về thị trường bất động sản Đắk Lắk mới nhất cùng với Danh sách các Dự án tại trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk

bản đồ hành chính tỉnh đắk lắk - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (Thành phố Buôn Ma Thuột), 1 thị xã (Thị xã Buôn Hồ) và 13 huyện (Huyện Buôn Đôn, Huyện Cư Kuin, Huyện Cư M’gar, Huyện Ea H’leo, Huyện Ea Kar, Huyện Ea Súp, Huyện Krông Ana, Huyện Krông Bông, Huyện Krông Búk, Huyện Krông Năng, Huyện Krông Pắk, Huyện Lắk, Huyện M’Đrắk), với 184 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường, 12 thị trấn và 152 xã.

TÊN ĐƠN VỊ TỈNH ĐẮK LẮK
Diện tích: 13.030,5 km²
Phía bắc giáp tỉnh Gia Lai Phía đông giáp các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà
Phía nam giáp các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông Phía tây giáp Campuchia với đường biên giới dài 193 km
Dân số 1.869.322 người
Tỉnh lỵ Thành phố Buôn Ma Thuột
Phân chia hành chính 1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Thành phố Buôn Ma Thuột: có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 13 phường: Ea Tam, Khánh Xuân, Tân An, Tân Hoà, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Tiến, Thắng Lợi, Thành Công, Thành Nhất, Thống Nhất, Tự An và 8 xã: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hoà Khánh, Hoà Phú, Hoà Thắng, Hoà Thuận, Hoà Xuân.

Bản đồ hành chính TP Buôn Ma Thuột - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính TP Buôn Ma Thuột

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THỊ XÃ BUÔN HỒ

Thị xã Buôn Hồ: có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 7 phường: An Bình, An Lạc, Bình Tân, Đạt Hiếu, Đoàn Kết, Thiện An, Thống Nhất và 5 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Ea Blang, Ea Drông, Ea Siên.

Bản đồ hành chính thị xã Buôn Hồ - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính thị xã Buôn Hồ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN BUÔN ĐÔN

Huyện Buôn Đôn: có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 xã: Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer (huyện lỵ), Krông Na, Tân Hòa; được chia thành 99 thôn, buôn.

Bản đồ hành chính huyện Buôn Đôn - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Buôn Đôn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CƯ KUIN

Huyện Cư Kuin: có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 xã: Cư Êwi, Dray Bhăng (huyện lỵ), Ea Bhôk, Ea Hu, Ea Ktur, Ea Ning, Ea Tiêu, Hòa Hiệp.

Bản đồ hành chính huyện Cư Kuin - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Cư Kuin

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CƯ M’GAR

Huyện Cư M’gar: có 17 đơn vị hành chính trực thuộc 15 xã và 2 thị trấn:

 • 2 thị trấn: Quảng Phú (huyện lị), Ea Pốk
 • 15 xã: Cư Dliê M’nông, Cư M’gar, Cư Suê, Cuor Đăng, Ea Drơng, Ea H’đing, Ea Kiết, Ea Kpam, Ea Kuêh, Ea M’Dróh, Ea M’nang, Ea Tar, Ea Tul, Quảng Hiệp, Quảng Tiến.

Bản đồ hành chính huyện Cư M’gar - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Cư M’gar

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA H’LEO

Huyện Ea H’leo: Có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn và 11 xã:

 • Huyện lị: thị trấn Ea Drăng (Đô thị loại IV)
 • 11 xã: Cư A Mung, Cư Mốt, Dliê Yang, Ea Hiao, Ea H’leo, Ea Khal, Ea Nam, Ea Ral, Ea Sol, Ea Tir, Ea Wy.

Bản đồ hành chính huyện Ea H’leo - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Ea H’leo

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA KAR

Huyện Ea Kar: Có 16 đơn vị hành chính cấp xã, trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Ea Kar (huyện lỵ), Ea Knốp và 14 xã: Cư Bông, Cư Elang, Cư Huê, Cư Ni, Cư Prông, Cư Yang, Ea Đar, Ea Kmút, Ea Ô, Ea Păl, Ea Sar, Ea Sô, Ea Tíh, Xuân Phú.

Bản đồ hành chính huyện Ea Kar - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Ea Kar

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA SÚP

Huyện Ea Súp: Huyện gồm 1 thị trấn và 9 xã:

 • Huyện lị: thị trấn Ea Súp
 • 9 xã: Cư Kbang, Cư M’Lan, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Jlơi, Ia Lốp, Ia Rvê, Ya Tờ Mốt.

Bản đồ hành chính huyện Ea Súp - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Ea Súp

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG ANA

Huyện Krông Ana: Có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn và 7 xã:

 • Huyện lị: thị trấn Buôn Trấp
 • 7 xã: Băng Adrênh, Bình Hòa, Dray Sáp, Dur Kmăl, Ea Bông, Ea Na, Quảng Điền.
 • Tổng số thôn buôn: 73
 • Buôn đồng bào dân tộc: 26

Bản đồ hành chính huyện Krông A Na - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Krông A Na

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG BÔNG

Huyện Krông Bông: có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Kmar (huyện lỵ) và 13 xã: Cư Đrăm, Cư Kty, Cư Pui, Dang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành, Khuê Ngọc Điền, Yang Mao, Yang Reh.

Bản đồ hành chính huyện Krông Bông - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Krông Bông

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG BÚK

Huyện Krông Búk: có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 xã: Chứ Kbô (huyện lỵ), Cư Né, Cư Pơng, Ea Ngai, Ea Sin, Pơng Drang, Tân Lập.

Bản đồ hành chính huyện Krông Búk - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Krông Búk

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG NĂNG

Huyện Krông Năng: có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Năng (huyện lỵ) và 11 xã: Cư Klông, Dliê Ya, Ea Dăh, Ea Hồ, Ea Puk, Ea Tam, Ea Tân, Ea Tóh, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang.

Bản đồ hành chính huyện Krông Năng - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Krông Năng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG PẮK

Huyện Krông Pắc: bao gồm thị trấn Phước An (huyện lị) và 15 xã: Ea Hiu, Ea Kênh, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Yông, Hòa An, Hòa Đông, Hòa Tiến, Krông Búk, Tân Tiến, Vụ Bổn.

Bản đồ hành chính huyện Krông Pắc - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Krông Pắc

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẮK

Huyện Lắk: có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Liên Sơn (huyện lỵ) và 10 xã: Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô, Nam Ka, Yang Tao.

Bản đồ hành chính huyện Lắk - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện Lắk

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN M’ĐRẮK

Huyện M’Đrắk: có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn thị trấn M’Đrắk (huyện lỵ) và 12 xã: Cư Króa, Cư M’ta, Cư Prao, Cư San, Ea H’Mlay, Ea Lai, Ea M’Doal, Ea Pil, Ea Riêng, Ea Trang, Krông Á, Krông Jing.

Bản đồ hành chính huyện M’Đrắk - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ hành chính huyện M’Đrắk

BẢN ĐỒ THÔNG TIN QUY HOẠCH TỈNH ĐẮK LẮK MỚI NHẤT

bản đồ quy hoạch tỉnh đắk lắk - BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2021

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 tỉnh Đắk Lắk

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0963 22 73 23 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!

  Trả lời